DÖVİZ BÜROLARI KEPENK İNDİRDİ: “DÜZENLEME ANAYASA’YA AYKIRI”

Döviz büroları, zorunlu sermaye miktarlarını artıran ve her türlü döviz işlemi sırasında kimlik tespiti zorunluluğu getiren düzenlemeyi kepenklerini indirerek protesto etti. Ülke genelindeki 852 döviz bürosunu temsilen açıklama yapan Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu üyeleri, “Cumhurbaşkanı’mızın ve kamuoyunun vicdanına sesleniyoruz: Senelerce emek verip sektörde var olan şirketlerin bu tebliğ ile değerlerinin yok edilmesi, hiçbir yasa ve vicdana uymamaktadır” açıklaması yaptı. Avukat Can Bolat da düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürdü.

Döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin tebliğde yapılan değişikliğin ardından eylem kararı alan Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu üyeleri, bu sabah bürolarının kepenklerini indirdi. Döviz bürosu sahipleri, Çembertaş’ta toplanarak açıklama yapmak istedi, ancak polis izin vermedi. Bunun üzerine döviz bürosu sahipleri, Beyazıt Meydanı’na yürüyerek, açıklamalarını burada yaptı.

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu temsilcileri tarafından ülke genelinde bulunan 852 döviz bürosu ve binlerce çalışan adına Hayati Yılmaz tarafından yapılan açıklama şöyle:

DÖVİZ BÜROLARI DÖVİZ KURLARININ YÜKSELMESİNİN MÜSEBBİBİ DEĞİLDİR: “12 Ekim 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ, bizleri ve tüm çalışanlarımızı mağdur etmiştir. Öncelikle şunu vurgulamak istiyoruz; biz döviz büroları olarak serbest piyasanın en önemli unsurlarından biriyiz. Her daim ülkemizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Döviz büroları, ülkemizde döviz kurlarının yükselmesinin sorumlusu değil, aksine turizm ve ticaret ile ülkemize gelen yapancı paraları ülke finans sistemine en hızlı kazandıran işletmelerdir. Serbest piyasada çok önemli misyona sahip olan döviz bürolarının hisse devir hakları ellerinden alınmıştır.

ŞİRKET SAHİPLERİ HİSSELERİNİ ÖZ ÇOCUKLARINA DEVREDEMEZ HALE GETİRİLMİŞTİR: Şirket sahipleri, hisselerini öz çocuklarına, kardeşlerine, annesine, babasına ve ortaklarına devredemez hale getirilmiştir. Döviz büroları sahipleri, şirket yönetimine profesyonel yönetici, eşlerini, çocuklarını ve kardeşlerini atayamamaktadır. Sermaye şartı, işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın 5 katına çıkartılmıştır. Buna göre 10 milyon TL sermayeyi fiziki olarak kasasında bulundurmayan işletme, faaliyetten menedilecektir. Getirilen yönetmelik ile ülkemiz 4 faaliyet bölgesine bölünmüştür. Şirket adresi naklinde 3 milyon TL harç ödeme şartı getirilerek adres değişikliği imkânsız hal almıştır. Bu kararlar alınırken sektörden hiçbir arkadaşımızın, hukukçuların ve mali müşavirlerin görüşü alınmamıştır. Ayrıca bu yönetmeliğin Maliye Bakanı’mız ve Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bilgisi olmadan çıkartıldığını düşünüyoruz. Döviz büroları, piyasanın en güvenilir ve saygın firmalarıdır. Buna rağmen hiçbir sektörde uygulanmayan baskı ve haksız düzenlemeler, işletmeleri çalışamaz hale getirmiştir.

CUMHURBAŞKANI’NA SESLENDİLER: Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ve kamuoyunun vicdanına sesleniyoruz: Senelerce emek verip sektörde var olan şirketlerin bu tebliğ ile değerlerinin yok edilmesi, hiçbir yasa ve vicdana uymamaktadır. Türkiye’de eşi benzeri olmayan idari ceza ve yaptırımlarla karşı karşıyayız. En ufak bir hatada bile uyarı yapılmadan yetki belgemiz iptal edilmektedir. Bu tebliğ yürürlükte kaldıkça kaçak döviz bürolarının işlerini artıracaktır. Bu durum, çok büyük vergi kaybına sebep olacaktır. Bu durum, hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir vaziyettir. Yürürlüğe konulan yönetmelik ile kaçak döviz büroları ve gayri resmi döviz alım satımı yapan firmalara hayal bile edemeyecekleri fırsat verilmiştir. Döviz büroları olarak her zaman devletimizin yanındayız.

HUKUKİ HAKLARIMIZI ARAYACAĞIMIZI İLAN EDİYORUZ: Sektörün ve ülkemizin menfaatine olacak her türlü düzenlemenin destekçisiyiz ve sonuna kadar uygulayacağımızı belirtmek isteriz. 12.10.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ve tebliğ, bizler açısından mağduriyet oluşturmuş ve nihayetinde şirketlerimizi kapatmamıza sebep olacaktır. Yönetmelik ve tebliğ, Anayasa’mıza, kanuna ve hukuka aykırıdır. Bu yönetmeliğe karşı hukuki haklarımızı arayacağımızı ilan ederiz. Tarihe not düşmek adına bu bildiriyi kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

AVUKAT CAN BOLAT: “DÜZENLEME ANAYASA’YA AYKIRIDIR”

Ortak açıklamanın ardından avukat Can Bolat da döviz bürolarının yeni çalışma düzeni ile ilgili tebliğ değişikliğini değerlendirdi. Düzenlemenin Anayasa ve mevcut yasalara aykırı olduğunu ileri süren Bolat, tüm şirket sahipleri ve çalışanların tepkili olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın şirket sahiplerinin, hukukçuların, mali müşavirlerin görüşünü almadan, piyasa koşulları ve çalışma şartlarıyla uyuşmayan bir düzenleme gerçekleştirdiğini savunan Bolat, şöyle konuştu:

“Yürürlüğe sokulan tebliğ ve yönetmelik hak ihlalleri içermektedir. Tebliğ ve yönetmelik idari bir işlemdir. Ve idari işlemler kanuna ve Anayasa’ya aykırı olamaz. Anayasa’mızda ve kanunlarımızda düzenlenmiş olan ve idare hukukuna hâkim ilkeler olan mülkiyet hakkı, çalışma hürriyeti, sözleşme özgürlüğü, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ilkesi, kazanıma saygı ilkesi, idari işlemlerdeki istikrar ilkesi yok sayılmıştır. Bu tebliğ ve yönetmelik ile şirket sahipleri şirketlerini çocuklarına, babalarına, kardeşlerine devredemez hale getiriliyor. Devir hakları ellerinden alınan mevcut döviz bürolarının piyasadaki rayiç şirket değeri bir gecede sıfırlanmıştır. Bakkalın, kuyumcunun, pazardaki esnafın, marketin, bankanın şirket devretme hakkı veya tezgahını devretme hakkı varken döviz bürolarının bu hakkı hukuki olmayan bir yöntemle ellerinden alınmıştır. Yürürlüğe konulan tebliğ, bu yönünde kazanılmış haklara aykırılık teşkil etmektedir.

“DANIŞTAY NEZDİNDE DAVA AÇILACAKTIR”

Döviz büroları, ülkemizin menfaatlerini koruyan işletmelerdir. Döviz bürolarının aleyhine getirilen haksız düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın inisiyatif alarak mevcut soruna çözüm getirmesi en büyük beklentimizdir. 12.10.2021 tarihinde açıklanan tebliğ, ticaret hukukuna, idare hukukunun temel ilkelerine ve Anayasa’da güvence altına alınan bütün haklara aykırıdır. Bu sebeple ilgili yönetmelik ve tebliğin iptali için Danıştay nezdinde dava açılacaktır. Mahkeme tarafından yürütmenin durdurulması kararı verileceğine ilişkin inancımız tamdır. Döviz bürolarının çalışma esasları kolaylaştırılmalıdır.”

Platform yöneticisi mali müşavir Adil Yazıcıoğlu da düzenlemenin gözden geçirilmesini için çağrıda bulundu.

DÖVİZ BÜROSU SAHİPLERİ CİMER’E DE BAŞVURDU

Platform, 30 ilden gelen döviz büroları sahipleriyle 23 Ekim’de İstanbul’da bir araya geldi ve atacakları adımlara oybirliği ile karar verdi. İlk olarak, bugün 11.45’te, kararı protesto etmek amacıyla geçici süreyle kepenk indireme yönünde karar alındı. Danıştay’a iptal davası açma hazırlığı içinde olan platform üyesi döviz bürosu sahipleri, düzenlemenin hatalı olduğunu içeren dilekçelerle CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvuruda bulundu.

BAKANLIK TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin tebliğde yaptığı değişiklik, 12 Ekim 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Tebliğ ile A Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye, B Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkarıldı.

A Grubu ve B Grubu yetkili müesseselerin sermaye şartını 31 Aralık 2022 tarihine kadar yerine getirmesine karar verildi.

Düzenlemeyle ayrıca, döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi.

Haber: ESRA ALUS – Kamera: ADEM KARABAYIR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.