ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ GSYİH’YA ORANI 2020’DE GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’de 2020 yılında çevre korumaya 41,7 milyar lira harcandı. Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) içindeki oranı, 2019 yılına göre geriledi. 2019…