11 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’ye gelen yabancı hastaların tedavi giderlerine yönelik değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümlerini yürüttüğü karara göre,  Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla Türkiye’ye gelen en fazla 7 bin yabancı hastanın tedavi giderleri ücretsiz olacak.

10 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 8438 numaralı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin 17/1/2024 Tarihli ve 8105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da yapılan değişiklik ile yabancı hastaların tedavi giderlerine yeni düzenleme getirildi.

BAKANLIĞIN TEDAVİ GİDERLERİNİ KARŞILAYACAĞI DURUMLAR AÇIKLANDI! 

Kararda, Sağlık Bakanlığı’nın yabancı hastaların tedavi giderlerini karşılayacağı durumlar şu şekilde ifade edildi:

Tedavileri Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumları ile devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla; Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Türkiye’ye gelen yılda en fazla yedi bin yabancı hastanın; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamındaki sağlık hizmeti, ilaç, tıbbî cihaz, ortez-protez ve malzemelerin Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi giderleri ücretsiz olacak. Bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği veya kamu fiyatı üzerinden, tıbbi cihaz, ortez-protez ve medikal malzeme giderleri ise temin bedelleri üzerinden Sağlık Uygulama Tebliği kriterlerine göre Sağlık Bakanlığı’nca karşılanacak.

Kararda, yapılan yeni düzenleme kapsamına giren hastaların kayıt ve hizmet sunum süreçlerinin yürütülmesinde Göç İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı destek sağlayacağı da belirtildi.

Daha Fazlası

+ Yorum Yok

Yorum ekle